Prohlášení o ochraně osobních údajů Cargo International CZ s. r. o.

Cargo International CZ se těší z Vašeho zájmu a s tím spojenou důvěrou v naší společnost, produkty a služby. Ochranu Vašich osobních údajů bereme velmi vážně a držíme se striktně zákona o ochraně osobních údajů (zákonem č. 101/2000 Sb.).

Osobní údaje

Údaje týkající se osob jsou jednotlivé údaje o osobních a věcných vztazích určité nebo určitelné přirozené osoby. K tomu patří informace jako mj. Vaše jméno, Vaše adresa a Vaše telefonní číslo.

Získávání, zpracování a použití osobních údajů

Při návštěvě našich webových stránek jsou u nás za účelem systémové bezpečnosti dočasně uloženy: datové připojení žádajícího počítače, navštívené stránky, datum a čas návštěvy, typ browseru a operačního systému, stejně tak internetová stránka, ze které jste nás navštívili. Sloučení těchto dat s jinými datovými zdroji se neprovádí. Vaše osobní údaje jako Vaše jméno, Vaše adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa se neuloží, pokud tyto nebo další údaje nebudou Vámi dobrovolně zadány, např. v rámci registrace, dotazníku, výherní soutěže, ke sdělení a vytvoření přepravní smlouvy nebo kontaktní či informativní poptávky. Jestliže je to pro vytvoření zakázky potřebné, jsou k tomu požadované osobní údaje přesměrovány na naše poskytovatele služeb. Poskytovatelům služeb je jakékoliv užití těchto dat mimo naplnění přepravní smlouvy a za jinými účely než těmi jmenovanými zakázáno. Zpracování a použití Vašich údajů pro dotazníková šetření týkající se produktů a za marketingovými účely není vyloučeno. Takovému použití údajů můžete kdykoliv odporovat. Prodej Vašich údajů třetím stranám je zakázán.

Cookies

Naše internetové stránky používají na více místech tzv. „cookies“. Slouží k tomu, aby byla naše nabídka pro uživatele příjemnější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou umístěny na Vašem pevném disku webovým serverem pro pozdější vyvolání/použití. K řízení internetové stránky se zde používá poštovní směrovací číslo. Cookies, které používáme, jsou tzv. „Session-cookies“. Ty jsou po ukončení Vaší návštěvy stránky automaticky smazány. Pokud byste měli ve Vašem prohlížeči ukládání cookies deaktivováno, je naše stránka použitelná jen v omezené míře.

Služby internetové analýzy

Společnost Cargo International CZ s. r. o. používá Google Analytics, webovou analýzu od Googlu, za účelem průzkumu trhu a potřebného uspořádání webových stránek. Google Analytics používá cookies, které se ukládají na Váš pevný disk a které tak umožňují analýzu užívání webových stránek. Informace o používání této stránky (včetně Vaší pseudonymizované IP-adresy) vytvořené pomocí cookies jsou převáděny na sever v USA a tam ukládány. Google bude tyto informace používat, aby Vaše užívání těchto stránek zhodnotil a aby sestavil reporty o aktivitách webových stránek pro jejich provozovatele. Google bude také tyto informace případně předávat třetím stranám, pokud je to tak právně v pořádku nebo jsou třetí strany Googlem pověřeny získané informace zpracovávat. Google nebude v žádném případě spojovat Vaši IP-adresu s Vašimi ostatními osobními údaji. Instalaci cookies můžete pomocí odpovídajícího nastavení ve Vašem browseru zamezit. Upozorňujeme Vás však na to, že v takovém případě nemůžete používat v plném rozsahu všechny funkce těchto stránek. Získávání a ukládání dat může být kdykoliv s účinností do budoucna pomocí odkazu http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de odporováno. Dále chceme upozornit na skutečnost, že tyto webové stránky používají Google Analytics s rozšířením „_anonymizeIp()“ a proto jsou IP-adresy zpracovávány jen ve zkrácené podobě, aby byla vyloučena přímá souvislost s konkrétními osobami.

Bezpečnost

Činíme všechna potřebná technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom ochránili Vaše osobní údaje před ztrátou a zneužitím. V určitých případech je přistupováno k předání Vašich osobních dat pomocí SSL. To znamená, že komunikace mezi Vaším počítačem a servery Cargo International CZ s. r. o. proběhne s nasazením uznávaných metod šifrování.

Sdělovací právo

Zprávu o uložených datech Vám rádi na poptávku podáme. Zodpovědná ve smyslu ochrany osobních údajů je Cargo International CZ s. r. o., Chebská 79/23, 322 00 Plzeň.

Odvolací právo

Použití Vašich osobních údajů k marketingovým účelům můžete kdykoliv neformálním sdělením poštou na Cargo International CZ s. r. o., Chebská 79/23, 322 00 Plzeň nebo na e-mail  info@cargointernational.cz  zrušit.

 

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí jen pro obsahy na našich serverech a nezahrnuje stránky, na které je na našich internetových stránkách odkazováno.