Poučení o odstoupení od zasilatelské smlouvy s Cargo International CZ

Zákazník může svou smlouvu během 14 dnů bez udání důvodů v textové formě (např. dopis, fax, e-mail) zrušit. Lhůta začíná po obdržení tohoto poučení v textové formě, avšak ne před uzavřením smlouvy. K dodržení odvolací lhůty stačí včasné odeslání odvolání. Odvolání je třeba zaslat na:
 
Cargo International CZ s. r. o.
Chebská 79/23
322 20 Plzeň

E-mail: info@cargointernational.cz

 

V případě účinného odvolání jsou obě strany povinny si navzájem poskytnuté výkony a popřípadě užitky z těchto výkonů (např. úroky) vrátit zpět. Nemůže-li zákazník přijatý výkon úplně nebo částečně nebo jen ve zhoršeném stavu poskytnout zpět, musí společnosti Cargo International CZ uhradit částku ve výši hodnoty výkonu. To může vést k tomu, že zákazník musí smluvní platební povinnost až do doby odstoupení od smlouvy naplnit. Povinnosti k náhradě plateb musejí být naplněny do 30 dnů. Lhůta zákazníkovi začíná běžet s odesláním odvolání, společnosti Cargo International CZ s jeho přijetím. Právo na odstoupení od smlouvy mizí předčasně, když je smlouva oboustranně na výslovné přání zákazníka zcela naplněna dříve než zákazník právo na odvolání uplatnil.